De route naar digitale wendbaarheid: Structure

De route naar digitale wendbaarheid- Structure

Bij ddots bouwen we samen met onze klanten aan digitale wendbaarheid. Dat betekent voor ons dat jouw organisatie in staat is om snel, flexibel en innovatief in te spelen op nieuwe kansen en veranderende omstandigheden. Die competentie ontwikkel je niet zomaar. Wij werken met een methode die theorie en praktijk combineert om stapsgewijs te groeien. Die methode bestaat uit drie fases: Start, Structure, Scale. In dit artikel leggen we fase 2 uit: Structure.

Fase 2: Structure

In deze fase is het belangrijk om structuur aan te brengen in de manier waarop jouw organisatie breed gebruik kan gaan maken van low-code voor het ontwikkelen van onderscheidend vermogen.

Processen formaliseren

Om collega’s gebruik te kunnen laten maken van de mogelijkheden van low-code, moeten deze ook beschikbaar en bereikbaar zijn voor hen. Daarom is het belangrijk om processen te formaliseren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een nieuw project of het verkennen van requirements voor een project. Het kernteam van je low-code specialisten wordt op die manier gestructureerd en op eenduidige wijze inzetbaar.

Training eigen team

Om digitale wendbaarheid te hebben als organisatie, is het belangrijk om afhankelijkheden zoveel mogelijk te elimineren of minimaliseren. Ook de afhankelijkheid van een implementatiepartner moet zo laag mogelijk zijn. Daarom helpen we je graag om je eigen team van Mendix-specialisten te trainen. Hierdoor kunnen zij zelf ook aanpassingen doorvoeren, foutmeldingen troubleshooten of Proof of Concepts ontwikkelen.

Low-code strategie

Nu de basishygi├źne op orde is, kan je vooruit gaan kijken naar de middellange en lange termijn. Daarom vormen we samen met jou een low-code strategie. Daarmee kan je digitale transformatie gebruiken voor innovatie, evolutie en revolutie. Twee keer peer jaar verfijnen we samen die low-code strategie en vertalen we hem naar tactische doelstellingen en meetbare resultaten. Dit vormt het fundament voor de volgende fase van jouw route naar digitale wendbaarheid: Scale.

ddots brochure mockup

Download jouw ddots brochure