Helder Blauw: introverte denker

Op een goede dag

 • Voorzichtig
 • Nauwkeurig
 • Analytisch
 • Gedetailleerd
 • Objectief

Op een slechte dag

 • Pietluttig
 • Besluiteloos
 • Argwanend
 • Koud
 • Afstandelijk

Wel doen

 • Verwachting uitspreken
 • Genuanceerd
 • Beargumenteerd
 • SMART-maken
 • Goed voorbereiden
 • Op schrift stellen
 • Aandacht voor details
 • Oog voor risico’s
 • Concrete plannen voorstellen

Niet doen

 • Chaotisch
 • Wollig
 • Breedsprakig
 • Overhaast
 • Afspraken niet nakomen
 • Slechte kwaliteit
 • Niet doordacht
 • Emotioneel doen
 • Aanraken
 • Luchtig doen

Vurig Rood: extraverte denker

Op een goede dag

 • Wilskrachtig
 • Prestatiegericht
 • Veeleisend
 • Vastberaden
 • Doelbewust

Op een slechte dag

 • Agressief
 • Controlerend
 • Drammerig
 • Dominant
 • Intolerant

Wel doen

 • Kort en bondig
 • Zakelijk en concreet
 • Focus op resultaat
 • Zelfvertrouwen uitstralen
 • Effecten benoemen
 • Argumenten en voorstellen
 • Actie- en resultaatgericht
 • Initiatief nemen
 • Oplossingsgericht
 • Inhoudelijke dialoog

Niet doen

 • Passief zijn
 • Langdradig zijn
 • Zweverige voorstellen inbrengen
 • Twijfelen
 • Blabla-praat
 • Focus op gevoelens
 • Het gesprek overnemen
 • “Ja, maar”

Zacht Groen: introverte voeler

Op een goede dag

 • Zorgzaam
 • Relatiegericht
 • Harmonieus
 • Ontspannen
 • Geduldig

Op een slechte dag

 • Passief
 • Traag
 • Afwachtend
 • Afhankelijk
 • Koppig

Wel doen

 • Geduldig zijn
 • Luisteren
 • Persoonlijke interesse
 • Tijd om te antwoorden
 • Ruimte geven
 • Rustig werktempo
 • Respectvol
 • Uiten van waardering
 • Aanmoedigend/coaching
 • Naar mening vragen

Niet doen

 • Besluiten afdwingen
 • Druk uitoefenen
 • Misbruik maken van zachtaardigheid
 • Drammen
 • Bot doen

Stralend Geel: extraverte voeler

Op een goede dag

 • Dynamisch
 • Enthousiast
 • Overtuigend
 • Expressief
 • Optimistisch

Op een slechte dag

 • Opgewonden
 • Chaotisch
 • Indiscreet
 • Pronkerig
 • Overhaast

Wel doen

 • Vriendelijk en gezellig
 • Interactie
 • Ruimte/vrijheid
 • Open communicatie
 • Kansen noemen
 • Meedenken
 • Visie ontwikkelen
 • Enthousiasme
 • Appelleren aan hoger doel
 • Flexibel zijn
 • Humor

Niet doen

 • Vervelen met details
 • Gevoel geven dat je er alleen voor staat
 • Mierenneuken
 • Te veel procedures
 • Geen commitment
 • Negativisme
 • Routinematig werken