Op alle overeenkomsten van ddots zijn onze voorwaarden van toepassing. Deze pagina bevat de actuele en meest recente versie van de toepasbare voorwaarden. Eventuele wijzigingen worden via onze nieuwsbrief aangekondigd en hier gepubliceerd.

De laatste wijziging van onze voorwaarden was op: 19 augustus 2021

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden zijn via de link hieronder in te zien. Door een overeenkomst met ddots aan te gaan stem je ermee in dat je de voorwaarden langs elektronische weg ontvangt.

Verwerkersovereenkomst

In hoofdstuk 2 van de NLdigital Voorwaarden zijn standaardclausules voor verwerkingen opgenomen. Hiermee zijn de belangrijkste juridische onderwerpen van de verwerkersovereenkomst behandeld. In aanvulling hebben we de Data Pro Statement opgesteld die specificeert hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Mendix

Wanneer je een licentie voor het Mendix low-code softwareplatform aanschaft, ga je een overeenkomst aan met Mendix. De voorwaarden die daarmee gepaard gaan vind je hieronder gespecificeerd. Voorafgaand aan het ondertekenen van de overeenkomst kun je deze voorwaarden desgewenst laten doornemen door de persoon of afdeling die daarvoor verantwoordelijk is.